Citate despre indiferenţă

 • „Opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa.” Elie Wiesel
 • „Cel mai mare păcat faţă de oameni nu este ura, ci indiferenţa faţă de ei.”  George Bernard Shaw
 • „Indiferenţa este esenţa inumanului.”  George Bernard Shaw
 • „Indiferenţa este paralizia sufletului, o moarte prematură.”  Cehov
 • „Indiferenţa nu-i decât laşitate.”  Lev Tolstoi
 • „Politeţea e indiferenţă organizată.”  Paul Valery
 • „Indiferenţa este cea mai puternică forţă din univers. Ea face tot ce atinge lipsit de sens. Iubirea şi ura nu au nici o şansă împotriva ei.”  Joan Vinge
 • „Indiferenţa este cea mai elegantă formă de refuz. Dar poate fi, la fel de bine, şi cea mai perversă.”  Juliana Mallart
 • „Ignoranţa profundă inspiră tonul dogmatic; acel care nu ştie nimic crede că poate învăţa pe alţii ceea ce abia a aflat el însuşi; acel care ştie multe nu-şi închipuie că ceea ce spune ar putea fi necunoscut şi se exprimă mai cu indiferenţă.”  La Bruyere
 • „Seninătatea sfântului nu este stoicism,
  nici negaţie, nici indiferenţă.
  Sensibil la tot.
  Înghite tot.
  Dar totul ajunge la el transformat prin credinţa sa.
  Mâine ? El este în mâna lui Dumnezeu.”  Henry le Saux
 • „Dacă gelozia este cel mai adesea o dovadă de dragoste, încrederea oarbă nu vesteşte cumva un început de indiferenţă şi oricum o răcire?”  Yves Gandon
 • „Există fapte mici în aparenţă, dar care în viaţa sufletească sunt evenimente mari. Într-adevăr, uneori un gest conţine o întreagă dramă, accentul unui cuvânt destramă o întreagă viaţă, indiferenţa unei priviri ucide cea mai fericită iubire.”  Balzac
 • „Prin definiţie, omul nu este diferit, ci indiferenţa sa este cea care face diferenţa.”  Weber Fabrice
 • „Singurul fel de demnitate autentică este acela care nu este diminuat de indiferenţa celorlalţi.”  Dag Hammarskjold
 • „Dacă cotidianul ţi se pare sărac, nu-l acuza pe el. Acuză-te pe tine şi spune-ţi că nu eşti suficient de poet pentru a evoca bogăţiile lui. Căci pentru creator nu există nici indiferenţă şi nici un loc sărac şi indiferent.”  Rilke
 • „Toate lucrurile vin de la sine şi, acest lucru ne poate tenta cu uşurinţa să ne relaxăm, şi să lăsăm lucrurile să-şi urmeze cursul firesc, fără a acorda atenţie amănuntelor. Această indiferenţă este rădăcina tuturor relelor.”  I Ching
 • „Indiferenţa provine din ignoranţă, şi cu cât cineva este mai înţelept, cu atât este determinat de ceea ce este perfect.”  Seibnitz
 • „Nu călăul mă va speria, nici căderea definitivă a trupului, nici încărcătura puştilor morţii, nici umbrele pe zid, nici noaptea când pe pământ mai pâlpâie azvârlită doar ultima stea a durerii, ci indiferenţa oarbă a unei lumi nemiloase, nesimţitoare.”  Roger Waters
 • ” In­toleranţa produce război şi priveşte cu indiferenţă către condiţii de neîngăduit.”  Neal Donald Walsch
 • „Dragostea nu poate fi indiferentă. Nu ştie cum să o facă.” Neal Donald Walsch
 • „Separarea dă naştere la indiferenţă, la falsă superioritate. Unitatea produce compasiune, egalitate adevărată.”  Neal Donald Walsch
 • „Sursa de inspiraţie pentru mine este indiferenţa. Poezia: sănătate şi impasibilitate. Arta de a tăcea.”  Vincenzo Cardarelli
 • „Dragostea şi ura nu sunt opuse. Opusul dragostei este indiferenţa.” A.S. Neill
 • „Calomnia este o patimă ciudată; încercarea de a o înlătura o face să trăiască; indiferenţa o distruge în mod inevitabil.”  Thomas Paine
 • „Ei spun că moartea te ucide, dar nu-i aşa. Plictiseala şi indiferenţa te omoară.”  Iggy Pop
 • „De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult.” Haile Selassie
 • „Nu, nu trebuie iubiţi cei sănătoşi, cei siguri de sine, cei mândri, cei mulţumiţi, cei bucuroşi – ei n-au nevoie! Ei primesc dragostea cu îngâmfare şi indiferenţă, doar ca pe un omagiu care li se aduce, ca pe o obligaţie ce li se cuvine de drept.”  Henry Jaeger
 • „Nu-i aşa că indiferenţa mea ţi-a rupt inima, inimă plină de mine, dar îl iau pe Dumnezeu ca martor că nu era o indiferenţă reală.”  Veronica Micle
 • „Acolo unde indiferenţa trece drept imparţialitate.”  Valeriu Butulescu
 • „Din toate păcatele omeneşti, cel mai detestabil rămâne, fără putinţă de tăgadă, nepăsarea, augusta indiferenţă a omului faţă de suferinţele şi durerile omului de lângă.”  Aurel Baranga
 • „Ocara sau lauda înseamnă viaţă. Indiferenţa ucide.”  Emil Gherasim
 • „Indiferenţa este esenţa lipsei de comunicare.”  Emil Hossu
 • „Fenomenala indiferenţă a morţii e doar o poveste: moartea e cea mai profitabilă investiţie a vieţii.”  Costel Zagan
 • „Când nesimţirea exagerează, o numim indiferenţă. Dar când ultima este în exces, se frizează… regnul mineral.”  Costel Zagan
 • „Iubim ce ne creşte în suflet şi nu e al nostru – uneori, ura, indiferenţa.”  Mariana Fulger
 • „Îmi dădeam seama că un foarte valoros anticorp este indiferenţa, dar altul şi mai bun eşti tu însuţi. Adică: ai singur grijă de tine. Nu aştepta ajutor. Dă-l, dacă poţi; dar nu-l aştepta.”  Irina Fieroiu
 • „Nu se poate susţine stupiditatea că nu există cauze şi adevăruri care să merite să te pasionezi pentru ele, că totul e relativ şi indiferent, în raport cu… eternitatea. Totdeauna indiferenţa asta ideologică şi amabilă, prezentată sub unghiul veşniciei, ascunde mici aranjamente făcute sec, sub unghiul actualităţii şi cu caracter strict personal.” Camil Petrescu
 • „Am sărutat-o chiar pe această femeie care nu mai era a mea, era a morţii şi am privit-o cu indiferenţa cu care priveşti un tablou!”  Camil Petrescu
 • „Totdeauna indiferenţa este ideologică şi amabilă, prezentată sub unghiul actualităţii şi cu caracter strict personal.”  Camil Petrescu
 • „Dacă aş fi sigur că mântuirea mi-e indiferentă, aş fi de departe cel mai fericit om care-a fost vreodată.”  Emil Cioran
 • „Răul, părăsind indiferenţa originară, şi-a luat Timpul ca pseudonim.”  Emil Cioran
 • „E primejdios să afişezi indiferenţa, când nu-i eşti predestinat: pierzi astfel multe defecte preţioase, necesare împlinirii unei opere.”  Emil Cioran
 • „Două căi se deschid în faţa bărbatului şi a femeii: ferocitatea şi indiferenţa. Totul ne arată că o vor alege pe cea de-a doua.”  Emil Cioran
 • „Aş prefera să am o mie de inimi de cavaleri medievali nefericiţi în dragoste decât una cu flăcările lângă indiferenţa Divinităţii.”  Emil Cioran
 • „Iar atunci când iubirii tale i s-ar răspunde cu dispreţ sau cu indiferenţă, când toţi oamenii te-ar abandona şi când singurătatea ta ar fi suprema părăsire, toate razele iubirii tale ce n-au putut pătrunde în alţii ca să-i lumineze sau să le facă întunericul mai misterios se vor răsfrânge şi se vor reîntoarce în tine, pentru ca în clipa ultimei părăsiri strălucirile lor să te facă numai lumina şi văpăile lor numai căldură. ”  Emil Cioran
 • „Dar cel mai mult îmi repugnă indiferenţa oamenilor faţă de propria lor ţinută etică. ”  Horia-Roman Patapievici
 • „Blândeţea se poate manifesta şi ca irascibilitate şi ca indiferenţă, cu condiţia să-şi aleagă, pentru aceasta, circumstanţele potrivite.”  Andrei Plesu
 • „Blândeţea e o medie între irascibilitate şi indiferenţă.” Andrei Plesu
 • „A răspunde agresiunii prin nonviolenţă e un act de voită indiferenţă, dar de indiferenţă bine practicată.”  Andrei Plesu
 • „Nimic durabil nu se poate întemeia pe indiferenţă.”  Octavian Paler
 • „Indiferenţa celorlaţi sau indiferenţa în iubire, ne pot duce într-o stare în care ajungem să devenim indiferenţi şi faţă de noi înşine. Şi, din păcate, nu este vorba de acea indiferenţă care să se confunde cu iubirea Christică şi să implice sacrificul personal pentru binele altora. ”  Octavian Paler
 • „Ne doare indiferenţa celorlalţi faţă de noi, mai ales atunci când vorbim de persoane apropiate.”  Octavian Paler
 • „Multă vreme am crezut că ar trebui să mă tem de oameni care iţi vor răul, de prieteni care pot trăda, de sentimente care pot provoca durere, de gesturi tandre care pot părea ridicole… Nu eram pregătit să pricep că indiferenţa poate fi mult mai traumatizantă şi demoralizantă decât toate acestea. ”  Octavian Paler
 • „Oboseala de a fi român a devenit indiferenţă, pentru ca, apoi, să o trăim astăzi difuz, ca pe o ruşine.”  Dan Puric
 • „Dacă te uiţi în ochii unui câine, el ori te înţelege, ori te muşcă – indiferenţa îi este străină.”  Grigore Vieru
 • „Cel mai desăvârşit artist poate fi descurajat de critica sau de indiferenţa celei mai desăvârşite nulităţi.”  Adina Olanescu
 • „În orice întâlnire este ceva ce rămâne în mine din celălalt chiar şi atunci când acela pleacă. Lăsăm în celălalt prin întâlnire câte puţin din noi. Ne lăsăm pe noi înşine ca un chip sculptat în marmura fiinţei aceluia pe care l-am întâlnit. Şi dacă timpul, distanţa sau indiferenţa acoperă cu praful uitării pe „celălalt” din noi, el ne interoghează şi se strigă din îndepărtare pe sine însuşi născând în noi dorul. ”  Viorel I. Coman
 • „Dacă o fiinţă umană încearcă să vă inoculeze otrava îndoielilor demoniace, refuzaţi să ascultaţi tot ceea ce ea vă spune, fără a vă simţi obligaţi să vă scuzaţi, şi îndepărtaţi-vă imediat de ea, manifestând, de la caz la caz, indiferenţă sau compasiune. Procedând în felul acesta, vă veţi dovedi vouă înşivă că sunteţi o fiinţă umană liberă, care nu se lasă influenţată de toate sugestiile abjecte care vin din afara ei.”  Gregorian Bivolaru
 • „Adevărata prietenie este comuniunea de idei, ea este cea care îţi dă aripi spre a depăşi obstacolele vieţii. Ea ne îndepărtează de tristeţea vieţii, de urâtul din viaţă, de indiferenţa generală.”  Ecaterina Chifu
 • „Indiferenţa înseamnă subestimare.”  Michelle Popescu
 • „Nu te lăsa biruit nici de ură, nici de dispreţ, nici de indiferenţă. Adu-ţi aminte că puterea celor răi, corupţi, proşti şi leneşi este efemeră.”  Ion Vlasiu
 • „Asemănătoare unei injurii care nu mai înseamnă nimic – dacă odinioară însemnase totuşi ceva – toleranţa, prin definiţie, este o insultă adusă realităţii, precum şi o depreciere adusă inteligenţei. Departe de a fi o virtute, ea nu consfinţeşte decât indiferenţa şi neputinţa.”  Vladimir Ghika
 • „N-am specializat în vânătoarea de himere uitând că suntem doar trecători efemeri într-o lume total indiferentă.”  Vasile Gavrilescu
 • „De ce viaţa noastră tinde să devină goală, greoaie, săracă şi indiferentă fără atingerea cuiva drag?’  Liviu Pendefunda
 • „Prin indiferenţă îl faci pe cel de lângă tine să nu existe.”  Ovidiu Kerekes
 • „Indiferenţa este un concept creat pentru a ascunde în spatele său atitudinile incerte.”  Maricel Popa
 • „Indiferenţa poate jigni mai mult decât o insultă.”  Vasile Ghica
 • „Indiferenţa, egoismul şi individualismul ucid suflete.”  Anonim
 • „Cel mai bun tratament pentru o răceală este indiferenţa.”  Anonim
 • „Nu-ţi fie teamă de duşmani, în cel mai rău caz, ei te pot ucide; nu-ţi fie teamă de prieteni, în cel mai rău caz, ei te pot trăda; fie-ţi teamă de cei indiferenţi – ei nici nu ucid, nici nu trădează, dar cu acordul lor tacit se comit omoruri şi trădări.”  Anonim

9 gânduri despre „Citate despre indiferenţă

 1. *interesant si frumos articol,”dureroasa” insa tema…indiferenta nu ar trebui sa existe printre oameni,dar pana la urma creatorul stie de ce si pentru ce,noi ce am putea face?chiar daca am scoate cuvantul ”indiferenta” din vocabular,din dictionar,si nu l-am mai rostii,indiferenta tot o vom simtii 😦 voi incheia insa optimist,voi zambii ca asa e scris 🙂

  Apreciază

  1. Pana la urma face parte din noi, asa ca nu o putem nega. Si daca exista, inseamna ca trebuie sa fie si un motiv pentru asta, trebuie sa existe cu un scop. 🙂

   Apreciază

  1. Nu degeaba imi zicea mie mama sa tratez anumite persoane cu indiferenta, pentru a nu le da satisfactia de a vedea ca-mi pasa de vorbele lor rautacioase!

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.