Citate despre începuturi

 • „Începutul e jumătatea întregului.”   Aristotel
 • „Un întreg este ceva care are început, mijloc şi sfârşit.”    Aristotel
 • „Începutul este jumătatea întregului.”   Pitagora
 • „Când începutul este rău, şi sfârşitul este la fel.”  Euripide
 • „Înainte de toate, la început, a fost doar Haos infinit.”   Hesiod
 • „Acesta este începutul sfârşitului.”   Talleyrand
 • „Sfârşitul e un început prost.”   Victor Martin
 • „Orice nou început are un nou sfârşit.”   Victor Martin
 • „Atunci când cartea nu mai este percepută ca un început, e sfârşitul.”   Victor Martin
 • „La început a fost minciuna, apoi aceasta s-a dovedit a fi adevărată.”    Victor Martin
 • „Nebunia este începutul bucuriei fără motiv.”  Victor Martin
 • „Trecutul este doar începutul unui început.”   H.G.Wells
 • „Fiecare început este o consecinţă – fiecare început încheie ceva.”   Paul Valery
 • „Orice vârf e început de prăpastie.”  Valeriu Butulescu
 • „Ce tânără-mi părea la început eternitatea!”  Valeriu Butulescu
 • „Că orice râpă poate fi un ţărm, şi orice ţărm un început de mare.”   Valeriu Butulescu
 • „Sfârşitul cheamă un nou început.”   Constantin Galeriu
 • „Fără iubire totul trebuie luat de la început.”   Ecaterina Oproiu
 • „Peste un an îţi vei dori să fi început astăzi.”  Karen Lamb
 • „Naşterea este începutul morţii.”  Thomas Fuller
 • „Viaţa este începutul morţii.”   Novalis
 • „Oamenii au trăit la început în peşteri. Probabil că la sfârşit vor trăi tot acolo.”   Mihail Mataringa
 • „Moartea nu este un nou început. Este sfârşitul tuturor începuturilor.”   Mihail Mataringa
 • „Marile dureri nu dor la început. Ele sunt mari pentru că deschid o rană care nu se mai vindecă.”  Mihail Drumes
 • „Marile dureri nu dor la început. Sunt mari pentru că deschid o rană care nu se mai vindecă.”   Mihail Drumes
 • „Fiecare început e sângeros. Femeile ştiu cel mai bine.”   Marinko Cavar
 • „La început a fost calamburul.”  Samuel Beckett
 • „Nedumerirea este începutul cunoaşterii.”   Khalil Gibran
 • „Când ai ajuns la capătul a ceea ce ar trebui să ştii, eşti la începutul a ceea ce ar trebui să simţi.”   Khalil Gibran
 • „Moartea marchează începutul nemuririi.”  Robespierre
 • „Ca să ajungi ceva mare, trebuie să ştii să nu fii nimic la început.”   Balzac
 • „Am văzut, doar, atâtea falimente! La începutul dezastrului nu eşti numaidecât hoţ, dar devii de nevoie.”   Balzac
 • „A privilegia cunoscutul în locul necunoscutului, este începutul bătrâneţii sau al procesului de îmbătrânire: bătrâneţea începe când nu mai avem proiecte.”   Andre Moreau
 • „Doi ori doi fac patru nu mai e viaţă, e începutul morţii.”  Dostoievski
 • „Cunoaşterea firii omeneşti reprezintă începutul şi sfârşitul educaţiei politice.”   Henry Adams
 • „Fiecare artist a fost la început un amator.”   Ralph Waldo Emerson
 • „Iubirea este începutul şi sfârşitul.”   Brian Tracy
 • „Cel Creativ este cel ce cunoaşte marile începuturi. Cel Receptiv completează lucrurile înfăptuite.”  I Ching
 • „Începutul şi sfârşitul oricărei filozofii este libertatea.”   Felix E. Schelling
 • „Mama este începutul tuturor începuturilor.”  Grigore Vieru
 • „Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.”  Sfantul Augustin
 • „Liniştea este începutul curăţirii sufletului.”  Sfantul Vasile cel Mare
 • „Începutul păcatului e pofta, al mântuirii e dragostea.”   Sfantul Antonie cel Mare
 • „Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea.”  Sfantul Antonie cel Mare
 • „N-am început pentru tine, nu voi sfârşi pentru tine.”   Sfantul Bernard de Clairvaux
 • „Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui bine.”   Sfantul Marcu Ascetul
 • „Rugăciunea este începutul cunoştinţei nemateriale şi simple.”  Evagrie din Pont
 • „Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii, dar sfârşitul este cunoaşterea şi iubirea Lui.”  Solomon
 • „Încheierea tristeţii este începutul înţelepciunii.”   Krishnamurti
 • „Eu sunt începutul unei noi conştiinţe religioase. Vă rog să nu-mi legaţi învăţătura de vreo religie a trecutului.”   Osho
 • „Începutul armoniei: un orb invizibil.”  Mihail Kuzmin
 • „Începutul unei colecţii numismatice: treizeci de arginţi.”  Mihail Kuzmin
 • „La început a fost cuvântul. I-a urmat de îndată cenzura.”   Aleksandar Cotric
 • „La început, civilizaţia place, apoi plictiseşte.”   Lev Tolstoi
 • „O inimă iubitoare reprezintă începutul cunoaşterii.”   Thomas Carlyle
 • „Ceea ce numim început este de obicei sfârşit. Şi ceea ce este sfârşit este de fapt început. Sfârşitul este acolo de unde începem.”  T.S.Eliot
 • „Hotărăşte de la bun început că vei continua până când vei obţine victoria dorită.”   Colin Turner
 • „E frumos orice început în dragoste. Şi dacă orice început e frumos, înseamnă că toate începuturile în dragoste sunt frumoase. N-ar trebui, oare, să avem mai multe începuturi?”  Elefterie Voiculescu
 • „Căsătoria înseamnă sfârşitul libertăţii şi începutul lanţurilor.”   Jirina Trojanova
 • „Te opui mai uşor la început decât la sfârşit.”   Leonardo da Vinci
 • „Îndoiala este începutul înţelepciunii.”   Aristotel
 • „Priveşte un început îndrăzneţ cu bunăvoinţă.”   Vergiliu
 • „Nu există viciu fără justificare, fiecare are un început modest şi vrednic de îngăduinţă.”   Seneca
 • „Să vrei să fii vindecat este începutul vindecării.”    Seneca
 • „Întotdeauna să cumpănim situaţia fiecăruia nu după început, ci după sfârşit.”   Esop
 • „Cunoaşterea greşelilor e începutul salvării.”   Epicur
 • „Plăcerea este începutul şi sfârşitul traiului fericit.”   Epicur
 • „Începutul este cea mai importantă parte a unei lucrări.”   Platon
 • „Începuturile tuturor lucrurilor sunt mici.”   Cicero
 • „Speranţa unui câştig ruşinos este începutul pagubei.”   Democrit
 • „Îndrăzneala este începutul acţiunii.”    Democrit
 • „Curajul este începutul biruinţei.”   Plutarh
 • „Începuturile faptelor mari trebuie să fie modeste.”  Publilius Syrus
 • „A-ţi însuşi ceea ce-i comun este începutul dezbinării.”   Publilius Syrus
 • „Credinţa nu este începutul, ci finalul oricărei cunoaşteri.”   Goethe
 • „La început a fost Fapta.”  Goethe
 • „Cât de plăcute sunt începuturile dragostei, când tinerei fete îi place să înveţe, iar tânărului să explice.”  Goethe
 • „Orice început e greu.”  Proverb german
 • „Bine început înseamnă pe jumătate făcut.”  Proverb maltez
 • „A spune o minciună este începutul unui furt.”   Proverb japonez
 • „O întâlnire nu este altceva decât începutul unei despărţiri.”   Proverb japonez
 • „Dacă nu schimbăm direcţia, vom sfârşi probabil exact acolo unde am început.”   Proverb chinezesc
 • „Mânia e începutul orbirii.”   Proverb arab
 • „Începutul pomului se află în sâmbure.”   Proverb arab
 • „Începutul mâniei este nebunia iar sfârşitul ei e regretul.”   Proverb arab
 • „Începutul focului e scânteia; începutul dragostei e privirea.”   Proverb arab
 • „Dorinţa de a fi lăudat este începutul pieirii.”   Proverb arab
 • „Cele mai multe dintre virtuţi au începuturi amare şi urmări dulci; cele mai multe dintre vicii au începuturi dulci şi urmări amare.”   Proverb arab
 • „Economia se face la începutul sacului, nu la sfârşitul lui.”  Proverb romanesc
 • „La început nu exista nici existenţă, nici non-existenţă.”   Rig Veda
 • „Începutului i se pare în vis că întreaga lume-i un izvor.”   Saadi
 • „Îmi doreşte sfârşitul, pentru că eu îi cunosc începutul.”   Zvonimir Balog
 • „Cunoaşterea a ceea ce este posibil este începutul fericirii.”   George Santayana
 • „Nu orice lucru care constituie un început este şi cauza; astfel punctul este începutul liniei, dar nu e cauza ei; clipa e începutul acţiunii, nu şi cauza ei; punctul de plecare al unei mişcări e începutul, dar nu şi cauza ei.”   Giordano Bruno
 • „A o lua încet sş a privi în jur este începutul corecţiei.”   Paul Ferrini
 • „Dacă ideea nu este absurdă de la început, atunci nu este nicio speranţă de a se realiza pentru ea.”   Albert Einstein
 • „Lenea este începutul tuturor viciilor, încoronarea tuturor virtuţilor.”    Franz Kafka
 • „Scepticismul este începutul credinţei.”  Oscar Wilde
 • „A te iubi pe tine însuţi înseamnă începutul unei iubiri de o viaţă întreagă.”  Oscar Wilde
 • „Joaca este începutul cunoaşterii.”   George Dorsey
 • „Imaginaţia este începutul creaţiei.”  George Bernard Shaw
 • „Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.”   Henry David Thoreau
 • „‘Uneori, când ai impresia că totul s-a sfârşit, viaţa îţi oferă de fapt un nou început. Totul e să ştii să-l recunoşti.”   Richard Paul Evans
 • „Învingerea fricii este începutul înţelepciunii.”   Bertrand Russell
 • „La început, este un an de pasiune, pe urmă, un an de tandreţe şi, în cele din urmă, un an de plictis. În primul an, cumperi mobila. În al doilea an, muţi mobila. În al treilea an, împarţi mobila.”   Frederic Beigbeder
 • „Am văzut întotdeauna în extremităţile degetelor mele începutul părului ei.”  Edmond Jabes
 • „La început, dragostea este josnică fiindcă pentru a se îmbrăţişa trebuie să fie doi străini şi fiindcă tocmai acest ingredient picant al noutăţii îi stimulează.”   Ramon Gomez de la Serna
 • „La început a fost cuvântul, la sfârşit a fost bătaia.”   Josip Margeta
 • „Şi potopul a fost la început picătură…”  Girel Barbu
 • „Şi veacul a fost la început clipă.”   Girel Barbu
 • „De-ai fi aici, te-aş pupa! Dar aşa să pup în vânt? Căci tu eşti începutul şi sfârşitul vieţii mele, cu tine se-ncepe şi se-ncheie gândul meu.”    Mihai Eminescu
 • „Grăbeşte-te, hotărăşte-te de la început ce vrei şi apucă-te să înfăptuieşti, că viaţa nu stă să te aştepte!”   Ileana Vulpescu
 • „Cât trăim nu putem şti de la început ce e-ncheiat şi ce nu.”   Ileana Vulpescu
 • „Noi suntem ca un cântec, nu credeţi? Un cântec nu se poate cânta niciodată de la sfârşit spre început. Trebuie să-l cânţi totdeauna îndreptându-te spre sfârşit.”   Octavian Paler
 • „În curând voi avea patruzeci de ani! Nu mai sunt un început, o cauză. Devin tot mai mult o prelungire, un efect.”   Garabet Ibraileanu
 • „Prietenia este singura afecţiune curat omenească; toate celelate îşi au începuturile la animal şi sunt fizice.”  Garabet Ibraileanu
 • „La început, când eram băieţandru, am avut şi eu conştiinţă. Ca să trăiesc, am aruncat într-o zi o halcă de conştiinţă, în altă zi altă halcă, până când, tot hărtănindu-mi conştiinţa şi aruncând hălci din ea, ca să trăiesc, m-am pomenit că nu o mai am.”   Zaharia Stancu
 • „Frumuseţea este o stare de început, de care îţi dai seama cam pe la sfârşit.”   Octav Bibere
 • „Dacă vreţi sa scăpaţi de sfârşitul lumii, mergeţi către începuturile ei.”   Octav Bibere
 • „Cuvântul este începutul, iar tăcerea sfârşitul. Intre cuvânt şi tăcere, existăm noi.”   Viorel Muha
 • „La început a fost Cuvântul. Abia apoi s-a născut Tăcerea.”  Stanislaw Jerzy Lec
 • „La început a fost Cuvântul; la sfârşit – Clişeul.”   Stanislaw Jerzy Lec
 • „Şi dacă totul are un sfârşit, să facem acest început etern…”   Natalia Popusoi
 • „Întrucât nu cunoaştem la început oamenii decât după cuvinte, trebuie să-i credem până când faptele le dezmint.”  Madame de Sevigne
 • „A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!”   Henry Ford
 • „Iubirea arată o armonie între două făpturi care era deja ursită de la începutul timpurilor.”   Umberto Eco
 • „Ceasul naşterii copilului este ceasul începutului educaţiei.”  Johann Heinrich Pestalozzi
 • „Mă gândesc mereu la sfârşit ca la un început plin de neprevăzut.”   Alberto Casiraghy
 • „Un cusur, cât de mic ar fi, e totdeauna începutul unui mare defect.”   Cesare Cantu
 • „Trebuie să strângi pietrele care ţi se aruncă, sunt începutul unui piedestal.”   Hector Berlioz
 • „Mi-a spus că tomul lui se cheamă Cartea de Nisip, pentru că nici cartea, nici nisipul n-au început şi nici sfârşit”  Jorge Luis Borges
 • „Acceptă sfaturi bune cu eleganţă – atâta timp cât nu te împiedică să faci ceea ce aveai de gând la început.”   Gene Brown
 • „Beţia puterii te duce prin toate etapele: la început eşti cocoş, apoi maimuţă, apoi leu şi la urmă porc.”  Ion Iliescu
 • „Orice gânditor, la început de drum, e silit să opteze, fără voia lui, între dialectică şi salcia plângătoare.”   Emil Cioran
 • „Îndată ce cineva se converteşte la ceva, la început îl pizmuim, după aceea îl compătimim, apoi îl dispreţuim.”    Emil Cioran
 • „Nu pot trăi decât la începutul sau la sfârşitul acestei lumi.”     Emil Cioran
 • „Orice început de idee, coincide cu o suferinţă.”   Emil Cioran
 • „În clipa morţii de-abia omul e dezlegat să explice ceea ce n-a putut înţelege pe pământ: începutul şi sfârşitul între care se înşiră cele şapte vieţi ale sufletului.”   Liviu Rebreanu
 • „Începutul unei îndrăgostiri e tot atât de fixat ca şi începutul lumii.”  Ionel Teodoreanu
 • „Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absenţe a cuvântului.”   Duiliu Zamfirescu
 • „Viaţa nu-i un tricotaj, dacă ai greşit să deşiri totul şi s-o iei de la început.”    Camil Petrescu
 • „În Scripturi stă scris că la început a fost Cuvântul; nu! la început a fost emoţia.”  L.F.Celine
 • „Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce eşti.”   Arsenie Boca

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.